Uvodna stran


Delovni čas


Koncesija


Samoplačniki


Dežurstvo


Storitve


Lokacija


Galerija


Kontakt


Povezave


 

 

ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA S KONCESIJO

PREKO JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

- ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

 

Zobna ordinacija opravlja storitve, ki so predmet

koncesijske pogodbe z ZZZS v mreži javne zobozdravstvene

službe za dejavnost zobozdravstva za odrasle.

 

Z delom preko obveznega zdravstvenega zavarovanja

moramo upoštevati letni obseg dela, ki ga določi in odobri

ZZZS. Ko ordinacija prekorači odobren obseg letnega

programa in pacient kljub vsemu zahteva določeno storitev,

se mu le-ta obračuna po samoplačniški ceni.

 

Kadar želite, da se vam določene storitve opravijo hitreje

kot preko koncesije, so vam na voljo samoplačniški termini.

 

Pacientom, ki niso opredeljeni za ordinacijo, lahko nudimo

storitve izključno samoplačniško.

 

PLAČILO STORITEV S STRANI ZAVAROVALNICE

ZZZS kot glavni in edini nosilec osnovnega zdravstvenega

zavarovanja v Sloveniji pacientu plača:

1) ZDRAVLJENJE ZOBA: 80%

2) PROTETIKA: 10%

 

Razliko do polne vrednosti zobozdravstvenih storitev

krijejo tri dopolnilne zdravstvene zavarovalnice, in sicer:

1) ZDRAVLJENJE ZOBA: 20%

2) PROTETIKA: 90%

Če pacient nima urejenega dopolnilega zdravstvenega

zavarovanja, razliko vrednosti storitve plača sam.

 

POMEMBNO:

- Pri delu v naši zobni ordinaciji uporabljamo najsodobnejše

materiale, ki niso pravica iz obveznega zdr. zavarovanja,

zato je zanje potrebno doplačilo v skladu z veljavnim cenikom

 

- Za opravljanje storitev pri naših pogodbenih partnerjih

je potrebno doplačilo v skladu z veljavnim cenikom

 

- Po Pravilih OZZ (Uradni list RS, št. 30/03) so nekatere

storitve izključno samoplačniške!

 

PLAČILO STORITEV

Nudene storitve lahko plačate z gotovino, plačilno kartico

Activa Maestro in kreditnimi karticami MasterCard in Visa.

Plačilo je mogoče tudi z vsemi karticami Diners Club,

vključno s plačilom na obroke (najmanjši obrok je 50€).

 

CENIK

Cenik doplačil in samoplačniških storitev je na vpogled

na oglasni deski v čakalnici ordinacije.

 

ČAKALNE DOBE ZA MATRIKS V&R d.o.o.

Paciente sprejema:

- Vlasta Jesenšek-Košič, dr.dent.med.

Število opredeljenih oseb na dan 01.03.2022: 2.026

Zdravljenje zob: 90 dni

Protetika: do 100 dni

 

 

ČAKALNI SEZNAM - prvi pregled

Trenutno vpisujemo že opredeljene paciente pri

zobozdravnici Viki Vodovnik, dr.dent.med.

 


NAJDALJŠE DOPUSTNE ČAKALNE DOBE ZA

POSAMEZNE ZDRAVSTVENE STORITVE:

- NUJNO - takoj ali najpozneje v 24 urah

- ZELO HITRO - 14 dni

- HITRO - 3 meseci

- REDNO - 6 mesecev

 

V skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3.8.2010) vas obveščamo, da je odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama v naši ordinaciji Rok Košič (kontakt).

 

VAŠE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

 

 

 

 

Italiano

English